'Het is gezien,' mompelde hij, 'het is niet onopgemerkt gebleven.'